Upplandsleden Etapp 6 Kroken – Almunge 23,5 km

Upplandsleden Etapp 6 Kroken – Almunge 23,5 km

Tidvis extrem terräng

Denna etapp av Upplandsleden erbjuder vild, utmanande och delvis svår navigering i varierade terräng. Om man vill undvika de asfalterade vägarna norr om Lagga är det lämpligt att starta vid Kroken som ligger 1,5 km norrut. Genast efter starten kommer man in i fullständig vildmark. Terrängen är periodvis extrem med stora och små stenblock, nedfallna träd och tät växtlighet.

Vid sjön vid Eda Kursgård är leden omdragen på grund av skogsbruk. Ta stigen väster om sjön och använd den handdrivna färjan för att komma över till Fjellnora friluftsgård som också är en lämplig lunchplats. Det finns en strand med picknickbord och till och med en restaurang. Det finns också en liten djurpark och massor av andra aktiviteter för barn.

Norr om Fjellnora är stigen omdirigerad igen men det går att, med hjälp av karta, gå den gamla sträckningen norrut till Ekdalen. Du passerar det gamla slottet och en badplats vid Lötsjön. Därefter går leden efter järnvägen där man under sommarmånaderna kör ett gammalt ånglok. Den sista delen av etappen är lättvandrad och går i blandad skog fram till Länna.

2013-07-19 12:09