Upplandsleden Etapp 11 Gimo - Österbybruk 22 km

Upplandsleden Etapp 11 Gimo - Österbybruk 22 km

Upplands historiska bruk

Lämplig startpunkt för denna etapp är vid Gimo herrgård där det finns gott om parkering och du kan välja att gå norrut runt Gimo damm eller direkt västerut mot Örsundsbruk, vilket var vårt val. Skylten vid parkeringsplatsen uppger avståndet till 17.4 kilometer, men vår GPS visade 21.4 kilometer vid framkomsten.

Väster om Gimo damm passerar leden först genom hårt brukad skog och därför ganska tråkig vandring endast avbruten av enorma kalhyggen. Vid Sågarbo, Folkmora och Kakeläng passerar man ruinerna av gamla sågverk och torp. Leden följer sedan en gammal kanal som används för timmerflottning och passerar genom den stora Glamsmossen där de bröt torv i mer än trettio år. Även om myren inte bearbetats sedan början av femtiotalet finns det fortfarande stora synliga spår i terrängen.

Leden följer en gammal, knappt synlig, anlagd transportväg. Det är svårt att hitta en bra plats för en lunchpaus men enstaka gläntor finns i den annars täta skogen. Strax före ankomsten till Österbybruk passerar leden Aspbo naturreservat där det finns badplatser och eldstäder vid de stora dammar som en gång levererade energi till industrierna i Österbybruk. Dammarna erbjuder även goda fiskemöjligheter.

Även om den mesta delen av denna etapp går riktigt tät skog, är vildmarkskänslan inte huvudattraktionen. Istället är det de historiska lämningar som gör etappen intressant att vandra. Man inser att Uppland gång var en mycket viktig del av Sverige med sin gruvdrift och bearbetningsanläggningar och livet runt om detta. Det är också intressant att se hur dessa samhällen har utvecklats till modern tid och fortfarande utvecklas.

2013-07-19 12:18