Upplandsleden Etapp 10 Gisslarändan – Vindskyddet norr om Gimo damm 17 km

Upplandsleden Etapp 10 Gisslarändan – Vindskyddet norr om Gimo damm 17 km

Tät skog, civilisation och historiska landmärken

Etappen startar i Gisslarändan norr om sjön Gisslaren där Upplandsleden korsar vägen. Här finns det bra möjligheter att parkera och du kommer direkt in i den täta skogen.

Ibland öppnas skogen upp och man passerar lämningar efter gamla torp. Vid Fäboda delar sig leden. Vi valde den södra sträckning, som är lätt att vandra på grusvägar hela vägen till Gimo. Norr om sjön Vattenstasjön finns ett fint vindskydd att rasta i.

Vandringen genom Gimo är inte så intressant. Man passerade Sandvik Coromant, som är en stor industriell anläggning och den gamla Gimo herrgård som nu förvandlats till en stor konferensanläggning. Man går genom herrgårdens stora park innan leden fortsätter in i skogen igen. Leden följer den stora Gimodammen som tidigare försett bruket med energi.

Denna del av etappen är lätt att gå och det finns en badplats och gott om trevliga rastplatser med utsikt över dammen. Vid vindskyddet norr om dammen kan man lämna leden och nå huvudvägen efter bara någon kilometer.

Denna etapp av leden är lätt att gå och erbjuder en mix av tät skog, civilisation och historiska landmärken.

2013-07-19 12:16