Roslagsleden etapp 10 Gåsvik – Sandviken 9 km

Roslagsleden etapp 10 Gåsvik – Sandviken 9 km

Roslagsledens kortaste etapp med havskänning.

Nästan halva etappen följer Väddö kanal till Älmsta. Kanalen är ursprungligen ett naturligt vattendrag men efter att ha växt igen på 1700-talet fick den grävas ur en första gång i början på 1800-talet och ytterligare en gång i början av 1900-talet. Cirka 20 000 båtar passerar numera kanalen varje år.

I Älmsta finns affärer, boende och restauranger och när du passerat bron är du på Väddö som är Roslagens största ö. Leden passerar Storängens naturreservat som består av gammalt odlingslandskap med betesmark och en fin slåtteräng. Här finns stora 200 år gamla ekar och reservatet är extra vackert att passera på hösten.

Den sista delen av etappen följer den gamla Sandviksvägen österut till Sandvikens camping vid Väddös östkust. Eftersom etappen är så kort har man gott om tid att vila benen i solen på någon klippa med fantastisk utsikt över Ålands hav.

2013-08-01 14:53